การนำเสนอผลงานการเรียนรู้ระดับชาติ
ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
ร่วมนำเสนอผลงาน
“กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กิจกรรมนาฏศิลป์”
ในงานวาระแห่งชาติ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่สหัสวรรษใหม่
จัดโดย..สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา

 

ร่วมนำเสนอผลงาน
“การเรียนรู้บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก”
ในงานมหกรรมการแสดงนาฏการศึกษา มหาชนกกับชีวิตจริงของฉัน
จัดโดย......สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

ร่วมนำเสนอผลงาน
“การแสดงพิธีเปิด”
ในงานพิธีมอบป้ายโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
จัดโดย......สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมนำเสนอผลงาน
“การแสดงพิธีเปิด  และห้องเรียนปฏิรูป รำไทยพัฒนาชีวิต”
ในงานศึกษาธิการสัญจร  ภาคเหนือ
จัดโดย......กระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงละครกาดเธียเตอร์  จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมนำเสนอผลงาน
“การแสดงพิธีเปิด และนิทรรศการผลงานการเรียนรู้นาฏศิลป์”
ในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ระดับประเทศ
จัดโดย......สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิไทยรัฐ
ณ โรงแรมเวียงอินทร์  จังหวัดเชียงราย

ร่วมนำเสนอผลงาน
“การแสดงบนเวทีแถลงข่าว และการถอดรหัสภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ในงานแถลงข่าวการจดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๑
จัดโดย......สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ
ร่วมนำเสนอผลงาน
“การแสดงพิธีเปิด และแสดงนิทรรศการผลงานการเรียนรู้”
ในงานมหัศจรรย์เด็กไทย  มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดโดย......สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ  อิมแพค เมืองทองธานี

 

ร่วมนำเสนอผลงาน
“การแสดงพิธีเปิด และแสดงผลงานการเรียนรู้”

ในงานเก่งสร้างชาติ
จัดโดย......สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ  อิมแพค เมืองทองธานี

 

 

 

 
 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ