กิจกรรมการเรียนรู้
 
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 กิจกรรมวิชาพิเศษลูกเลือสำรอง Day Camp
   
เรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
 

 

เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองฝาง - แม่อาย เรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ โป่งนำุ้ร้อนฝาง
   
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรียนรู้ในอุทยานนรก วัดนันทราม อ.ฝาง
   
เรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ ในสวนสัตว์เชียงใหม่ เรียนรู้ในห้เงรียนธรรมชาติ สวนสัตว์เชียงใหม่
   
เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
   
การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน กิจกรรมสำคัญในระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
   
 
 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ